Jaga till fots eller från torn?

Det finns flera olika former av jakt och de kan alla gå till på lite olika sätt. Många jägare är också oense om hur en bra jakt egentligen bedrivs. Vissa menar att man bäst jagar till fots, andra anser att det är torn som gäller. Men vad skiljer egentligen jaktsätten åt och för vilka jägare passar metoderna?

Jaga till fots

Ibland går man på så kallad klappjakt. Då vandrar man genom skogen i hopp om att få fram djur. Man driver dem sedan mot jägare som står redo. Ibland bär de som driver fram djuren också vapen för att kunna skjuta om tillfälle bjuds.

Stå på pass

Ett annat alternativ är att man står på ett pass. Det kan vara ett ställe längs med vägen, eller en bit in i skogen. För den som inte kan klättra på stegar, för den höjdrädda eller för den person som inte kan gå så långt är det här ofta mycket bra alternativ som gör att man trots allt kan vara med under jakten. Det som är viktigt att tänka på när man står på markpass är att man är så tyst som möjligt. Ett djur som kommer och springer kan snabbt märka av en jägare som går omkring eller spelar på telefonen.

Sitta i torn

På de allra flesta jaktmarker finns det jakttorn i flera olika storlekar och höjder. De lämpar sig för flera typer av jakt och är ofta uppskattade då jägarens doft inte sprider sig lika lätt i djurens nivå. När man väl är på plats i tornet blir det också enklare att se ut över omgivningen och man kan röra sig något mer än om man står på marken. Nackdelen är att många, speciellt äldre jägare i jaktlag kan ha svårt för att ta sig upp i tornen. Många gånger står de också en bra bit in på marken och om terrängen inte är så bra kan det också vara svårt att ta sig in dit.

Jakt för alla

Vilket eller vilka sätt man jagar på kan variera beroende på bland annat hur den aktuella skogen ser ut. Om det är många hyggen eller öppna ytor kan det ofta vara bättre att sitta i ett torn. Jakt är dock något som kan anpassas så att de flesta kan vara med och man behöver inte känna att man är till besvär bara för att man av olika skäl inte kan eller vill sitta i ett torn.

Inlägg skapade 15

Relaterade inlägg

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen
cenote