#

Fakta om hörsel och jakt

Texten är en sammanfattning av dokumentet Fakta om Hörselskador av professor Dan Bagger-Sjöbäck.

Intresset för jakt är stort i Sverige och det finns sannolikt mer än 300.000 aktiva jägare. För en framgångsrik jakt är en väl fungerande hörsel viktigt för att kunna uppfatta olika typer av ljud och framför allt varifrån det kommer. Varifrån kommer älgen?
Medvetenheten att bevara hörseln har successivt ökat och idag är det för många en självklarhet att skydda sig under både skytteträning och jakt.Hörselsinnet är väl utvecklat från födseln och vi utrustas med ett bestämt antal hörselceller i varje öra. Dessa celler kan aldrig nybildas så att om de förstörs som följd av sjukdom eller genom att de blir utsatta för mycket höga ljud kommer antalet kvarvarande aktiva hörselceller att minska vilket ofta medför en hörselnedsättning alternativt dövhet.

När det gäller långtidsbuller som exempelvis att stå en hel dag vid en arbetsmaskin får nivåerna inte överstiga 85 dB. Korttidsbuller som exempelvis borrning med borrmaskin etcetera får inte överstiga 115 dB och impulsbuller som vid ett gevärsskott måste maximeras till 135 dB. Den senare nivån har tagits fram och accepterats inom EU under de senaste åren.

Våra vanliga jaktvapen genererar mellan 150 och 160 dB ljudtryck vid skyttens öra. Hur högt smäller det när du skjuter? Kulvapen i klass I ger högre ljudenerginivåer än andra vapen och nivåerna blir högre med ökande kaliber och större laddning. Detta gör att energinivåerna som alstras vid skytte med så kallade magnum-kalibrar överstiger de nivåer som alstras av de vanliga klass I kalibrarna som 6,5 x 55, 30-06 eller 308W.

Skyttar som regelbundet exponeras för skottljud utan att skydda sina öron får i regel en hörselnedsättning som ökar med åldern.Sammanfattningsvis kan sägas att det viktigaste är att skytten använder någon form av godkänt skydd i alla situationer då skott avlossas och önskemålet är givetvis att uppnå en 0-vision då inga skyttar någonsin skjuter med oskyddade öron.

Professor Dan Bagger-SjöbäckKarolinska Institutet, Professor i öron, näs- och halssjukdomar vid institutionen för klinisk neurovetenskap.

Lär mer